سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

وبلاگ یاسوج کیدس

ظاهر یا باطن

    نظر

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم ...

کسانی که درونم را میینند برایم کافی اند،

برای آنهایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند ،  حرفی ندارم

با خود میگویم : بگذار همان بیرون بمانند ....