سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وبلاگ یاسوج کیدس

ظاهر یا باطن

    نظر

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم ...

کسانی که درونم را میینند برایم کافی اند،

برای آنهایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند ،  حرفی ندارم

با خود میگویم : بگذار همان بیرون بمانند ....


انتخاب

    نظر

 

انسان هم میتواند دایره باشد و هم خط راست ...

انتخاب با خودتان است :

تا ابد دور خودتان بچرخید، یا تا بینهایت ادامه بدهید ...

 


انتخاب

    نظر

 

انسان هم میتواند دایره باشد و هم خط راست ...

انتخاب با خودتان است :

تا ابد دور خودتان بچرخید، یا تا بینهایت ادامه بدهید ...